Фінансова підтримка

Спільнота Лярш-Ковчег існує завдяки своїм жертводавцям. В її поточні витрати входять:

  • оплата за утримання приміщень
  • кошти на закупівлю матеріалів для роботи майстерень
  • терапевтичні програми для людей розумово неповносправних
  • професійне навчання для працівників
  • транспортування людей
  • гонорари асистентам та людям розумово неповносправним
  • виїзди, екскурсії та літні табори
  • утримання будинку спільноти, де разом з молоддю-асистентами проживають люди розумово неповносправні, які перебувають у важких сімейних обставинах   

 

У перспективі планується збільшення кількості майстерень, оскільки число бажаючих відвідувати їх постійно зростає.

Ось наші реквізити:

 

Громадська організація "Спільнота "Ковчег"

ЄДРПОУ      33285624

Р/Р       26000000002964

МФО    300023

Банк:   ПАТ « УКРСОЦБАНК»

Призначення платежу:

БЛАГОДІЙНА  ДОПОМОГА  НА СТАТУТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ